h5 mui 解决video调用前置摄像机镜面反转问题

【linux命令】目录的操作

  返回  

Python生成requirements.txt方法

2021/8/20 15:48:26 浏览:

requirements.txt可以通过pip命令自动生成和安装,这种情况更适用于此项目是单独的虚拟python环境

生成requirements.txt文件

pip freeze > requirements.txt
pip3 freeze > requirements.txt

安装requirements.txt依赖

pip install -r requirements.txt
pip3 install -r requirements.txt

联系我们

如果您对我们的服务有兴趣,请及时和我们联系!

服务热线:18288888888
座机:18288888888
传真:
邮箱:888888@qq.com
地址:郑州市文化路红专路93号