029day()

英文年月日(日期)怎么读?

  返回  

docker启动关闭删除所有的容器命令

2021/8/20 22:55:39 浏览:

1、启动所有容器

docker start $(docker ps -a | awk '{ print $1}' | tail -n +2)

2、关闭所有容器

docker stop $(docker ps -a | awk '{ print $1}' | tail -n +2)

3、删除所有容器

docker rm $(docker ps -a | awk '{ print $1}' | tail -n +2)

4、删除所有镜像(慎用)

docker rmi $(docker images | awk '{print $3}' |tail -n +2)

联系我们

如果您对我们的服务有兴趣,请及时和我们联系!

服务热线:18288888888
座机:18288888888
传真:
邮箱:888888@qq.com
地址:郑州市文化路红专路93号