Linux(企业级)——docker

行人重识别论文阅读7-基于图卷积的行人骨架识别

  返回  

名称:三个数从大到小输出

2021/7/21 11:20:30 浏览:

#include <stdio.h>
int main()
{
    int a=0;
    int b=0;
    int c=0;
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);

//算法实现 a放最大值 b次之 c最小
    if(a<c)
    {
        int tmp=a;
        a=c;
        c=tmp;
    }
    if(a<b)
    {
        int tmp=a;
        a=b;
        b=tmp;
    }
        if(b<c)
        {
            int tmp=b;
        b=c;
        c=tmp;
        }
        printf("%d%d%d",a,b,c);

    return 0;

}

联系我们

如果您对我们的服务有兴趣,请及时和我们联系!

服务热线:18288888888
座机:18288888888
传真:
邮箱:888888@qq.com
地址:郑州市文化路红专路93号